Reportage i Alekuriren

Alekuriren har gjort ett reportage om Kilanda Betong. Läs mer om det här:

Artikel hos Alekuriren