L-stöd / T-stöd

Bästa kund

Kilanda Betong utvecklas och vårt fokus ligger framför allt på trappor och väggtillverkning.

Dessa verksamheter växer snabbt och för att kunna tillgodose behovet av prefab trapp/vägg  kommer vi att upphöra med L-stödstillverkningen.

När vårt lager med standard stöd är slut sker ingen nytillverkning.

Vi tackar alla L och T stöds kunder för gott samarbete och önskar er välkomna tillbaka om ni skulle behöva trappor eller andra byggelement.