Produkt

Produktbeskrivning för Fabriksbetong / blötbetong

Fabriksbetong / blötbetong

Vi erbjuder fabriksbetong i många olika kvaliteter, från den lille friggeboden till broar. Vi levererar via Kilanda Åkeri till angiven plats och vi har även möjlighet att erbjuda en pump-bil. Våra bilar klarar av att leverera upp till 7 m3. Vår tillverkningskapacitet är 40 m3/ timme (i praktiken). Betongproduktionen är certifierad och vi följer SS-EN 206-1 och SS 137003:2015, som specificerar tillverkning, provning och kontroll av betong i Sverige.

För beställning av fabriksbetong / blötbetong

Ring 0303-747057

Andra produkter

Prefab

Med betongelement finns utrymme för god arkitektur och du bygger hållbart, både ekologiskt och mer bokstavligt. Den industriella byggprocessen är dessutom rationell och medför låga kostnader.

Läs mer

Trappor

Prefabricerade trappor för invändiga och utvändiga nivåskillnader. Utförs raka eller svängda med med olika finish: Terrazzo används ofta för trapphustrappor och är i det närmast outslitligt….

Läs mer

Fabriksbetong / blötbetong

Högkvalitativ betong till det flesta gjutobjekt.

Läs mer
L-stöd

TILLVERKNING UPPHÖR

L-stöd / T-stöd (Tillverkning upphör) Bästa kund   Kilanda Betong utvecklas och vårt fokus ligger framför allt på trappor och väggtillverkning. Dessa verksamheter växer snabbt och…

Läs mer