Stall

Vi tillverkar betongväggar i den storlek och utförande du vill ha dem. Isoleringen är ingjuten i väggen, vilket ger väldigt bra värmeisolering. Byggtiden blir mycket kort när du väljer betongelement. Vi kan även erbjuda montering av fönster redan vid tillverkningen av elementen. Vi kan även erbjuda olika ytbehandlingar och eventuella mönster på elementen.

Betongen är ur miljöhänsyn mycket miljövänligt byggnadsmaterial. När du väljer att bygga i betong har vi möjlighet att via våra samarbetspartners erbjuda en helhetslösning från gjuten plattan till montering av elementen.

Gjutningen och monteringen kan Kilanda Betongbygg ombesörja och transporterna sker med Kilanda Åkeri.

Bilder