Om oss

Kilanda Betong AB är ett familjeföretag som startades 2015 och är en nystart på det gamla Kilanda Cementgjuteri som funnits sedan 1930-talet.

Vi är ett Betongföretag med egen produktion och inriktning på Prefabprodukter.

 

Affärsidé

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi byggsystem med betong som bas och tillverkar prefabricerade systemlösningar i betong för industribyggnader, kontor, bostäder stödmurar etc.

 

Vision

Kilanda Betong har som vision att medverka till ett byggande för ett hållbart samhälle.

Ledningens ansvar:

Högsta ledningen ansvarar för att skapa en miljö där personalen engageras och där ett ledningssystem kan fungera på ett verkningsfullt sätt. Som grund för sin roll har ledningen följande ansvar:

Att planera:

·        Upprätta organisationens kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- respektive  brandskyddspolicy samt mål.

·        Säkerställa kundfokusering i organisationen.

·        Säkerställa en bra säkerhetskultur genom riskbedömning och upprättande av rutiner.

·        Säkerställa att lämpliga processer införs, underhålls och regelbundet granskas enligt årshjul.

Att genomföra

Säkerställa nödvändig utbildning och kompetens hos berörd personal.

Att mäta, analysera och vidta åtgärder

Jämföra uppnådda resultat gentemot kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy samt mål.

Analysera data

Besluta om förbättringsåtgärder.

 

MILJÖPOLICY
Kilanda Betong AB skall i sitt arbete med att utveckla, tillverka, leverera betong och Prefabprodukter verka för ett systematiskt och målmedvetet arbete med miljöförbättringar.
Våra medarbetare skall med ökad kunskap och förståelse delta i arbetsuppgifterna på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt samt verka för att andan i den egna policyn även följs av företagets leverantörer. Medarbetarnas kunskap, känsla och förnuft skall vara ledstjärnor.
Vi skall använda bästa möjliga teknik utifrån våra befintliga resurser samt arbeta för att minska vår miljöpåverkan.
Vi skall hushålla med råvaror och energi samt undvika spill och föroreningar.
Vi skall följa de lagar som finns inom miljöområdet.

KVALITETSPOLICY

Kilanda Betong ska förvalta kundernas förtroende genom att leverera tjänster enligt fastställda och överenskomna krav. Företagets utförda tjänster ska kännetecknas av ett välgjort arbete med en inriktning att ständigt bli bättre.

Resultatet ska vara kundens främsta orsak till fortsatt samarbete.

Alla som arbetar på Kilanda Betong AB ska:

Ha god kännedom om och tillämpa gällande lagar som berör vår verksamhet.
Uppfylla kundens förväntningar genom kompetent utförande av uppdrag inom de tids- och kostnadsramar som gäller för respektive projekt.
Anpassa tekniska lösningar till funktion och verksamhet.
Ge ett gott intryck och inge förtroende.
Genomföra vårt arbete med engagemang, med rätt kompetens och med bra rutiner.
Systematiskt arbeta med egenkontroll och erfarenhetsåterföring som metod för att åstadkomma ständiga förbättringar av våra rutiner, mallar och referensdokument.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.